Sindre: Klar for sommer?

Klar for sommer?
Klar for sommer? #ungiav #asplanviak #formersamfunnet #sermennesket