Sindre: Både vær og føre var bedre enn forventa. Begge deler bar likevel preg av at kalenderen viser oktober.

Både vær og føre var bedre enn forventa. Begge deler bar likevel preg av at kalenderen viser oktober.
Både vær og føre var bedre enn forventa. Begge deler bar likevel preg av at kalenderen viser oktober.