Sindre: Kan se ut som om sommeren er på hell.

Kan se ut som om sommeren er på hell.
Kan se ut som om sommeren er på hell.