Sindre: Anestølen venter på snøen.

Anestølen venter på snøen.
Anestølen venter på snøen.